School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia

Sila masukkan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun pengguna anda. Nama pengguna anda akan dihantar ke alamat e-mel dalam fail.

School of Pharmaceutical Sciences
11800 Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia.

Tel : +604-653 2211  |  Fax: +604-657 0017