Sebutharga

Kemaskini: 28 Oktober 2021

PELAWAAN SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGKOMISYEN NANO SPRAY DRYER DI PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG

Assalammualaikum & Salam Sejahtera, Tuan/Puan,

Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan Pusat Pengajian Sains Farmasi sedang membuka pelawaan sebutharga kepada mana-mana syarikat yang berkelayakan.

2. Bersama-sama ini dilampirkan borang-borang berkaitan sebutharga seperti berikut:

1. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW2
2. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW3
3. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW4
4. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW5
5. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW6
6. USM/JB/SP/B/FT
7. USM/JB/SP/S/PR
8. SURAT AKUAN PEMBIDA
9. USM/JB/SP/CTH/JB-B
10. SENARAI SEMAK (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Borang permohonan boleh juga di muat turun melalui laman sesawang http://www.pha.usm.my

Sebutharga  ini  hendaklah  disediakan  di  atas  borang  berkenaan  dan  dikirimkan  kepada  Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT - SH1/21/A5/PFARMASI/U/00210atau dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga yang akan di tutup pada jam 12.00 tengah hari pada 8 November 2021.

Sekian, terima kasih.

<<<Dokumen Sokongan Sebutharga>>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PELAWAAN  SEBUTHARGA  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG SEMULA TERMASUK PENGUJIAN DAN KOMISYEN SELEPAS PEMASANGAN 'REFRIGERATED INCUBATOR SHAKER" DI PUSAN PENGAJIAN SAINS FARMASI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG

Assalammualaikum & Salam Sejahtera, Tuan/Puan,

Merujuk  kepada  perkara  di  atas,  sukacita  dimaklumkan  Pusat  Pengajian  Sains  Farmasi  sedang membuka pelawaan sebutharga kepada mana-mana syarikat yang berkelayakan.

2. Bersama-sama ini dilampirkan borang-borang berkaitan sebutharga seperti berikut:

1. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW2
2. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW3
3. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW4
4. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW5
5. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW6
6. USM/JB/SP/B/FT
7. USM/JB/SP/S/PR
8. SURAT AKUAN PEMBIDA
9. USM/JB/SP/CTH/JB-B
10. SENARAI SEMAK (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Borang permohonan boleh juga di muat turun melalui laman sesawang http://www.pha.usm.my

Sebutharga  ini  hendaklah  disediakan  di  atas  borang  berkenaan  dan  dikirimkan  kepada  Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT - SH1/21/A11/PFARMASI/P/00095atau dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga yang akan di tutup pada jam 12.00 tengah hari pada 01 April 2021.

Sekian, terima kasih.

<<<Dokumen Sokongan Sebutharga>>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PELAWAAN  SEBUTHARGA  MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SEMULA TERMASUK PENGUJIAN DAN KOMISYEN SELEPAS PEMASANGAN UPS CONFOCAL MICROSCOPE DI PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG

Assalammualaikum & Salam Sejahtera, Tuan/Puan,

Merujuk  kepada  perkara  di  atas,  sukacita  dimaklumkan  Pusat  Pengajian  Sains  Farmasi  sedang membuka pelawaan sebutharga kepada mana-mana syarikat yang berkelayakan.

2. Bersama-sama ini dilampirkan borang-borang berkaitan sebutharga seperti berikut:

1. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW2
2. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW3
3. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW4
4. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW5
5. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW6
6. USM/JB/SP/B/FT
7. USM/JB/SP/S/PR
8. SURAT AKUAN PEMBIDA
9. USM/JB/SP/CTH/JB-B
10. SENARAI SEMAK (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Borang permohonan boleh juga di muat turun melalui laman sesawang http://www.pha.usm.my

Sebutharga  ini  hendaklah  disediakan  di  atas  borang  berkenaan  dan  dikirimkan  kepada  Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT - SH1/21/A11/PFARMASI/P/00094atau dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga yang akan di tutup pada jam 12.00 tengah hari pada 01 April 2021.

Sekian, terima kasih.

<<<Dokumen Sokongan Sebutharga>>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PELAWAAN  SEBUTHARGA  PERKHIDMATAN MEMBAIKPULIH, MEMASANG SEMULA, TERMASUK PENGUJIAN DAN KOMISYEN SELEPAS MEMBAIKPULIH NMR AVIII 500MHZ, PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA.

Assalammualaikum & Salam Sejahtera, Tuan/Puan,

Merujuk  kepada  perkara  di  atas,  sukacita  dimaklumkan  Pusat  Pengajian  Sains  Farmasi  sedang membuka pelawaan sebutharga kepada mana-mana syarikat yang berkelayakan.

2. Bersama-sama ini dilampirkan borang-borang berkaitan sebutharga seperti berikut:

1. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW2
2. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW3
3. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW4
4. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW5
5. USM/JBEND/1/SP/BR/PLW6
6. USM/JB/SP/B/FT
7. USM/JB/SP/S/PR
8. SURAT AKUAN PEMBIDA
9. USM/JB/SP/CTH/JB-B
10. SENARAI SEMAK (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Borang permohonan boleh juga di muat turun melalui laman sesawang http://www.pha.usm.my

Sebutharga  ini  hendaklah  disediakan  di  atas  borang  berkenaan  dan  dikirimkan  kepada  Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT - SH1/21/A11/PFARMASI/U/00081atau dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga yang akan di tutup pada jam 12.00 tengah hari pada 25 Mac 2021.

Sekian, terima kasih.

<<<Dokumen Sokongan Sebutharga>>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------