School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia

Notis Sebut Harga

Kemaskini: 15 Ogos 2022


NO. SEBUTHARGA : SH1/22/ENT/PFARMASI/P/00154 – PERKHIDMATAN MEMBAIKPULIH, MEMASANG SEMULA DAN MENGUJILARI ALATAN ‘’DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) FURNACE DAN INTRACOOLER’’ DI PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG

Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga berkaitan

2. Dokumen Sebutharga boleh didapati secara PERCUMA dalam bentuk softcopy di raleena@usm.my dan dokumen Sebutharga akan dilampirkan melalui emel kepada pihak tuan.

3. Dokumen Sebutharga (softcopy) akan dikemukakan melalui permohonan emel tuan/puan dan penyebutharga wajib mengemukakan bersama butiran seperti berikut:

  1. Sijil Pendaftaran Kod Bidang Kementerian Kewangan.
  2. Sijil Taraf Bumiputera Kementerian Kewangan. (sekiranya berkaitan)
  3. Maklumat syarikat beserta nombor telefon pegawai yang bertanggungjawab.

4. Sebutharga ini hendaklah disediakan di atas borang berkenaan dan dikirimkan kepada Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT – SEBUTHARGA NO. SH1/22/ENT/PFARMASI/P/00154 dan dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga pada 23 OGOS 2022 (SELASA) pada atau tidak lewat dari Jam 12.00 tengahari.

5. Pihak Universiti berhak menerima kesemua atau sebahagian dari sebutharga-sebutharga tersebut dan tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga pun.

Sekian, terima kasih.

NOTIS_PELAWAAN.png

NOTIS_PELAWAAN_2.png


NO. SEBUTHARGA : SH1/22/ENT/PFARMASI/P/00146 – MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGKOMISYEN ALATAN UV SPECTROPHOTOMETER BAGI MAKMAL PENGAJARAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS INDUK, PULAU PINANG.

Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga berkaitan

2. Dokumen Sebutharga boleh didapati secara PERCUMA dalam bentuk softcopy di raleena@usm.my dan dokumen Sebutharga akan dilampirkan melalui emel kepada pihak tuan.

3. Dokumen Sebutharga (softcopy) akan dikemukakan melalui permohonan emel tuan/puan dan penyebutharga wajib mengemukakan bersama butiran seperti berikut:

  1. Sijil Pendaftaran Kod Bidang Kementerian Kewangan.
  2. Sijil Taraf Bumiputera Kementerian Kewangan. (sekiranya berkaitan)
  3. Maklumat syarikat beserta nombor telefon pegawai yang bertanggungjawab.

4. Sebutharga ini hendaklah disediakan di atas borang berkenaan dan dikirimkan kepada Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang di dalam sampul surat yang berlakri dan bertanda “SULIT – SEBUTHARGA NO. SH1/22/ENT/PFARMASI/P/00146 dan dimasukkan sendiri ke dalam Peti Sebutharga pada 17 OGOS 2022 (RABU) pada atau tidak lewat dari Jam 12.00 tengahari.

5. Pihak Universiti berhak menerima kesemua atau sebahagian dari sebutharga-sebutharga tersebut dan tidak terikat untuk menerima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga pun.

Sekian, terima kasih.

  • Hits: 549

School of Pharmaceutical Sciences
11800 Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia.

Tel : +604-653 2211  |  Fax: +604-657 0017