School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia

Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sidang Akademik 2023/2024

Rayuan Semakan bagi Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sidang Akademik 2023/2024

 Exam Appeal Sem 1 AY23 24 BM

Lihat Notis Makluman Penuh di sini

Muat turun Borang Semak Semula Peperiksaan di sini


 Appeal for Re-checking of Examination Results of Semester 1, Academic Session 2023/2024

 Exam Appeal Sem 1 AY23 24 Eng

See the full Announcement Notice here

Download the Appeal Application Form here

  • Hits: 553

School of Pharmaceutical Sciences
11800 Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia.

Tel : +604-653 2211  |  Fax: +604-657 0017